Samarbete med University of Edinburgh och organisationsförstärkning

Dignitanas dotterbolag BrainCool AB går vidare med ett samarbetsavtal och avtal om en klinisk studie med University of Edinburgh rörande en studie med bolagets produkt som nu har CE certifierats i enlighet med de medicintekniska regelverken för ytterligare indikationer.

Files for download
Dignitana Release - wkr0006.pdf

Primärmålgruppen är initialt stroke, men produkten godkänns även för andra indikationer inom hjärnkylning, som hjärtstillestånd och neonatalvård, men även för en möjlig framtida målgrupp för Dignitana patienter med akuta sömnsvårigheter, insomni.

Studien leds av Professor Malcolm Macleod som även är engagerad i det europiska nätverket för kylning av stroke patienter EuroHyp.

Dignitana har även förstärkt sin organisation med rekryteringar av både en COO, Jon Berg, med förflutet inom utveckling och produktion inom Gambro koncernen och en Internationell försäljningschef, Jane Wall, närmast från en chefstjänst för försäljning och global klinisk support inom Carmel Pharma.

VD Martin Waleij kommenterar:

”Samarbetet med University of Edinburgh är av stor betydelse för Dignitana, dels för att det skapar den första kliniska evidensen med en accepterad modell för mätning av temperaturen i hjärnan, dels för att kliniken har stor erfarenhet av kylning av patienter med olika teknologier och vi kommer utveckla ett nära utvecklingssamarbete ”. Professor Macleod har stor erfaranhet av olika kylningsmetoder och det är en stor framgång för Dignitana att han väljer att samarbeta med oss även inom EuroHyp.

”CE-certifiering med en medicinteknisk produkt för hjärnkylning, kommer nu kunna lanseras inom EU / EES området, och en marknadslansering kommer göras initialt inom stroke indikationen redan 2013”

”Det finns ett stort intresse även inom övriga indikationer men fokus kommer initialt ligga på stroke, under 2013 då analys av övriga segment kommer ske.”


För ytterligare information

Martin Waleij, CEO

Dignitana AB

Tel.: 46 733  93 70 76

martin.waleij@dignitana.se


Dignitanas affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra medicintekniska system som primärt skall användas som skalpkylningssystem vid cytostatikabehandling i syfte att eliminera eller kraftigt reducera håravfall.

DigniCap™ -systemet bidrar väsentligt till patienternas välbefinnande i en mycket svår situation. Det förmedlar en del i en positiv självvärdering, som tillsammans med genomförande av åtgärder för optimal livskvalitet och aktiv livsföring visats vara av stor betydelse.

Dignitanas aktier handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som Certified Advisor.