Deloitte rankar Dignitana AB som ett av Sveriges snabbast växande teknologiföretag

Files for download
Dignitana Release - wkr0006.pdf

Dignitana AB, tillverkare av det patenterade skalpkylningssystemet DigniCap®, som reducerar håravfall vid cellgiftsbehandling, meddelar att bolaget har blivit rankat på Sweden Technology Fast 50 av Deloitte.

VD Jan Richardsson kommenterar:

”Vi känner oss hedrade att bli nominerade och rankade som ett av de snabbast växande bolagen i Sverige. Vi har vuxit och vi fortsätter att växa och då har vi fortfarande den spännande USA satsningen framför oss, där vi hoppas på ett FDA-godkännande under 2015.”

Om Deloitte Sweden Technology Fast 50

Den enda branschöverskridande utmärkelsen för teknologiföretag i Sverige, som i år genomförs för elfte gången. Rankingen inkluderar såväl publika som privata bolag och omfattar all typ av teknologi, från internet, datorer och annan datautrustning till biotech och greentech. Tillväxten i nettoomsättningen beräknas från begynnelseåret till slutåret enligt tillgängliga årsredovisningar hos Bolagsverket per den 31 juli. För Fast 50 mäts tillväxten under åren 2009-2013, och för Rising Stars under åren 2011-2013. Läs mer om priset, bakgrund och mer detaljerade kriterier på www.deloitte.se/fast50


För mer info:

Jan Richardsson

VD, Dignitana AB (publ)

Telefon: 046-16 30 92

E-post: jan.richardsson@dignitana.se


Om Dignitana AB (publ)
Dignitanas, med säte i Lund, affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra medicintekniska system inom medicinsk kylning. Vår huvudprodukt - DigniCap® systemet - är ett patenterat skalpkylningssystem med syfte att eliminera eller kraftigt reducera håravfall för patienter som genomgår cytostatikabehandling. Dignitana bedriver en kontinuerlig forskning och utveckling av nya produkter och användningsområden för DigniCap® Systemet. Dignitanas aktier handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som Certified Advisor. För mer information gå in på: www.dignitana.se

Om DigniCap® Systemet
DigniCap® Systemet skyddar cellerna, och därmed också håret, genom att reducera mängden cytostatika lokalt kring skalpen. DigniCap® Systemet är utvecklat för att på ett säkert sätt erbjuda skalpkylning med jämn kyla, hög effektivitet och acceptabel komfort.